Vaktlister/Instruks

Dommerliste 2010

22.05.09 Dommerliste for sesongen 2009
Ved bytte av dommervakter gi beskjed til Jan. Listen blir oppdatert etterhvert som det skjer endringer.

Dommerhåndboken finnes her ->>

Vaktlister

Oppdatert 22.03.12: Vaktliste våren 2012
Meld gjerne fra til Jan på tlf 99403153 ved bytte slik at vaktlisten kan oppdateres.

Instruks

Instruks for ansvarlig på Trialområde. Gyldig fra 1/4-10

 • Låse opp senest kl. 17.45 (Ev. kontakt Cato/Joar)
 • Sørge for utleie av klubbsykler og oppfølging av kjørere på disse (Se også avsnitt om utleie lenger ned)
 • Føre treningslogg. (Krysse av fremmøte)
 • Sørge for assistanse til gruppetrenere fra foreldre
 • Har med 2-3 liter vaffelrøre (Ansvarlig og kioskvakt)
 • Rydder, vasker (ved behov) og låser i samarbeide med kioskvakt. Sørger for at ting settes på plass i container etter utlån.
 • Ansvarlige må sørge for at NMF´s skadeskjema fylles ut dersom det oppstår skader på trening.
 • Gi beskjed til Cato eller Joar om det er tomt for bensin, eller noe som ikke fungerer på klubbsykler
 • Ansvarlige på onsdag avklarer hvem som låser opp påfølgende mandag

Spørsmål: ring Cato 90978679/jobb 69888151 eller Joar 90840022

Utleie:

Kjører må ha:

 • Godkjent lisens.
 • Medlemskontingent betalt.
 • Betale kr 100,- pr. trening..

Klubbsyklene brukes primært på området rundt kiosken.

Vaktliste for Trøgstad KFUK/KFUM Trial våren 2007

Onsdagstreninger: 18.00 - 21.00

Bytt om mulig innbyrdes dersom det ikke passer med datoen

Både ansvarlig og kioskvakt tar med vaffelrøre

Ansvarlige på onsdag avklarer hvem som låser opp påfølgende mandag.

Du er her: Hjem Om oss Vaktlister