Årsmøte 2015

 

Det innkalles til årsmøte i Trøgstad KFUK/KFUM Trial søndag 1.03.15 kl 15.00 i Kirkestua ved Båstad kirke.

 

1  Godkjenning av innkalling.

2  Valg av møteleder

3  2 stk. til å underskrive protokollen.

4  Årsmelding for 2014.

5  Regnskap for 2014.

6  Fastsette kontingent for 2016

7  Budsjett for 2015.

8  Valg

    a)  Velge leder for ett år

    b) Velge 2 styremedlemmer for 2 år. (over 17 år)

    c) Velge 1 stk aktiv utøver

    d) Velge vara til styret     

    e) 1.stk Revisorer  

    f) Velge valgkomite medlem

Bare medlemmer med betalt medlemskontingent i 2014 har stemmerett.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret v/ Cato innen 24/2

      

                                                                              For Trøgstad KFUK/KFUM Trial

                                                                                       Cato Busterud

 Etter årsmøtet er det medlemsmøte hvor det blir orientering om planene for 2015 sesongen.

I tillegg blir dette en mini markering av klubbens 20 års jubileum!!

Vi (Joar) serverer pizza/brus/kaffe/kaker.

                                                                          

Du er her: Hjem Uncategorised Årsmøte 2015