Årsmøte 2013

Det innkalles herved til årsmøte i Trøgstad KFUK/KFUM Trial

søndag 2.03.14 kl 18.00 i Kirkestua ved Båstad kirke.

 

 

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder
 3. 2 stk. til å underskrive protokollen.
 4. Årsmelding for 2013.
 5. Regnskap for 2013.
 6. Fastsette kontingent for 2015
 7. Budsjett for 2014.
 8. Valg
  • Velge leder for ett år
  • Velge 2 styremedlemmer for 2 år. (over 17 år)
  • Velge 1 stk aktiv utøver
  • Velge vara til styret 
  • 1.stk Revisorer
  • Velge valgkomite medlem


Bare medlemmer med betalt medlemskontingent i 2013 har stemmerett.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret v/ Cato innen 24/2

For Trøgstad KFUK/KFUM Trial
Cato Busterud
Etter årsmøtet ca. kl. 19.30 er det medlemsmøte hvor det blir orientering om planene for 2014 sesongen. 
Vi (Joar) serverer pizza/brus/kaffe.

 
Du er her: Hjem Nyheter Siste nytt Årsmøte 2013